Podpis Protokolu o spolupráci medzi Slovenskou asociáciou absolventov ENA a Association des anciens élèves de l’ENA


Trinásteho mája 2008 sme s veľkým potešením v Bratislave privítali delegáciu našej partnerskej asociácie z Francúzska vedenú pánom Arnaudom Teyssierom, predsedom Association des anciens élèves de l’École Nationale d’Administration (AAEENA). Ďalšími členmi delegácie boli pán Pierre Dasté, podpredseda správnej rady AAEENA a administratívna riaditeľka asociácie pani Françoise Demode. V rámci mimoriadne srdečného a produktívneho stretnutia sme mali príležitosť prejednať perspektívy našej spolupráce. Následne sme na pozvanie veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, J. E. pána Henryho Cunyho, slávnostne podpísali Protokol o spolupráci medzi Slovenskou asociáciou absolventov École Nationale d’Administration (ASKAENA) a Association des anciens élèves de l’École Nationale d’Administration (AAEENA) na pôde rezidencie francúzskeho veľvyslanca. Týmto sa naša asociácia oficálne stala 27. členom celosvetovej siete absolventov ENA v rámci Medzinárodnej konfederácie francúzskej asociácie a zahraničných asociácií absolventov ENA.


Francúzsky veľvyslanec na Slovensku J.E. pán Henry Cuny, Daniel Pejko, Arnaud Teyssier

Podpísanie Protokolu o spolupráci predsedami ASKAENA a AAEENA