Vitajte na stránke Slovenskej asociácie absolventov École Nationale d’Administration (ASKAENA) !


Založením našej asociácie koncom roka 2006 sme chceli v prvom rade vyjadriť spätosť s vysokou školou vo francúzskom Štrasburgu ktorú sme vyštudovali ako aj našu podporu slovensko-francúzskej spolupráci a priateľstvu medzi oboma národmi. Asociácia je pre nás dôležitou spoločnou platformou, umožňujúcou zvýrazniť viditeľnosť slovenských absolventov École Nationale d’Administration (ENA) na národnej a medzinárodnej úrovni.

Chceme ďalej prehlbovať priateľské vzťahy medzi našimi členmi ako aj vzťahy ktoré nás spájajú s našimi francúzskymi kolegami. Obzvlášť vítame úzku spoluprácu s Asociáciou absolventov École Nationale d’Administration z Francúzska (AAEENA). Boli by sme radi, ak by sa nám podarilo osloviť a motivovať širší okruh frankofónnej mládeže na Slovensku, rozhodnúť sa pre štúdium na École Nationale d’Administration, poskytujúce jedinečnú príležitosť k nadobudnutiu bohatých skúseností z praxe francúzskej štátnej správy.

V rámci svojich možností by sme chceli podporovať rozvoj vzťahov medzi predstaviteľmi verejnej správy a ďalšími politickými a hospodárskymi činiteľmi oboch krajín a napomáhať rozrastaniu znalostí o Slovensku vo Francúzsku ako aj znalostí o Francúzsku na Slovensku.

Ako otvorený portál našej asociácie, prístupný na Slovensku, vo Francúzsku a inde vo svete, sme vytvorili túto dvojjazyčnú stránku, prostredníctvom ktorej by sme Vám chceli ponúknuť informácie o asociácii a uľahčiť Vám nadviazanie spojenia s nami. Nájdete tu aj odkazy na francúzske a slovenské inštitúcie ako aj na ďalšie slovensko-francúzske projekty.

Daniel Pejko
Predseda Slovenskej asociácie absolventov École Nationale d’Administration