Tiráž

Stránka www.askaena.sk je prevádzkovaná Slovenskou asociáciou absolventov École Nationale d’Administration (ASKAENA).

Slovenská asociácia absolventov École Nationale d’Administration (ASKAENA) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov so sídlom v Bratislave.

Texty a vyobrazenia na stránke www.askaena.sk podliehajú autorskému právu. Ich ďalšie použitie je možné len s predošlým súhlasom autorov.

Za obsahy iných stránok autori ani asociácia neručia.

Predseda ASKAENA: Daniel Pejko
Kontakt: info@askaena.sk